Sunday, 7 November 2010

TRANSFORMASI

TRANSFORMASI KINI MENJADI ISTILAH YANG BESAR MENYANGKUT MASA DEPAN NEGARA.
APA TAKRIFAN DAN MAKSUDNYA DALAM KONTEKS POLITIK DAN EKONOMI SEMASA ?
APA IMPLIKASINYA TERHADAP KEBUDAYAAN DAN SOSIAL PENDUDUK PELBAGAI BANGSA?
KITA PELU MEMAHAMINYA SEGERA.

1 comment:

ZULKIFLI said...

Salam, Dato’,
Mungkin tanggapan saya salah, tetapi rasa saya transformasi (ekonomi) yang sering dilaung-laungkan itu merujuk kepada rakyat – rakyat harus bersedia mentransformasikan sikap mereka, daripada bermantaliti subsidi kepada mentaliti berdikari (setelah LLN menjadi TNB, Jabatan Telekom menjadi Telekom Malaysia, dsb). Hak rakyat telah lama dikebas, dan beban daripada hak yang dikebas dan masalah-masaah yang tercetus kemudiannya dipulangkan kepada kita untuk menanggungnya.

Dengan kemasukan FDI yang buruk (menterinya buat apa?), transformasi itu akan terus dipertangungjawabkan kepada rakyat.