Monday, 21 April 2008

IBU BAPA MELAYU SILA FAHAMI KEBENARAN

Dalam tulisan terakhir ( Sabtu 19 April) saya memberi reaksi terhadap laporan media yang menyiarkan kenyataan Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran, dan Naib-Presiden PKPPIM berkaitan pengajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris yang saya anggap sebagai benih-benih pemusnahan masa depan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan tamadun Melayu.

Hari ini saya bertuah menerima hasil sebuah penyelidikan ilmiah tentang kesan pembelajaran dua subjek itu yang dilakukan oleh kumpulan pensyarah di bawah pimpinan Prof Emeritus Dato' Dr Ishak Harun. Setahu saya ini adalah penyelidikan ilmiah yang kedua selepas yang pertama yang dilakukan di bawah pimpinan Dr Juriah Long dari UKM.

Penyelidikan terakhir ini dibuat terhadap murid Tahun 5 di sekolah rendah dalam tiga kohort, iaitu FEB. 2007 dari 27 buah sekolah rendah; Julai 2007 dari 13 buah sekolah rendah; dan Januari 2008 dari 28 buah sekolah . Murid-murid ini telah mengalami pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris selama empat tahun , iaitu sejak arahan dilaksanakan . Dapatan dari ketiga-tiga sampel konsisten. Selanjutnya saya petik sebahagian daripada abstrak penyelidikan:

" Purata lebih 75% murid menyatakan mereka "tidak faham/kurang faham" pengajaran guru Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris(terutama Sains) dan mereka "sukar/agak sukar"mempelajarinya. Prestasi murid dalam Ujian Matematik dan Sains rendah , terutama item-item yang memerlukan murid membaca arahan dalam bahasa Inggeris dan "menyelesaikan masalah". ... ....

Kelemahan ini nyata sekali di kalangan murid Melayu dan murid Orang Asli, berbanding murid Cina dan India. Corak dapatan tentang masalah dan pencapaian Matematik dan Sains ini sama seperti kajian lalu , terutama kajian Juriah Long (2005) sampel pelajar Tingkatan 2 sekolah menengah di seluruh negara . Dapatan dari kajian-kajian ini menunjukkan objektif asal dasar PPSMI tidak tercapai . Bahkan negatif: ia menyusah dan melemahkan lagi pembelajaran Matematik dan Sains pelajar , dan terlalu sedikit meningkatkan pembelajaran Bahasa Inggeris pelajar. Dengan itu disyorkan kerajaan mengkaji semula dasar ini dan mengguna semula Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar Matematik dan Sains sekolah rendah dan menengah....."

2 comments:

sinaganaga said...
This comment has been removed by the author.
sinaganaga said...

Assalamualaikum Dato',
Ini link ke blog saya seperti yang diminta:
http://sinaganaga.blogspot.com/

Ini pula link ke blog untuk kerja-kerja saya. 'Postponing Truth' juga ada di sana.
http://cowgumrubber.blogspot.com/

Ini pula blog tempat kami berkomplot untuk menyuntik 'pop' ke dalam sastera Malaysia. Ha ha.
http://sol-jah.blogspot.com/

*Naked Truth*
SINAGANAGA