Saturday 4 September 2010

MEREBUT ERTI RAMADHAN DAN IDILFITRI

Masih saja kampung yang ditinggalkan memaut kerinduan

Hari-hari Ramadhan menggamit dan akhirnya mendakap keceriaannya pada Hari Raya Idilfitri. Menjelang gelombang nada takbir teriring doa restu dan ucapan 'Semoga sdr sekalian selamat beribadat dan menemui keredhaan Allah'.

Kiranya inilah ucapan yang tulus daripada saya kerana Tuhan telah menyeru kita berpuasa agar kita menjadi mukmin yang bertakwa.Apakah makna besar daripada istilah takwa itu? Tidakkah ia mengajak kita membuat kebaikan dan mencegah keburukan dalam hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan, dan secara horizontal dengan makhluk lain.

Jalan ke arah itu tak lain tak bukan melalui ketauhidan atau kepercayaan kita terhadap kewujudan Tuhan yang Maha Esa; dan dengan bersenjatakan ketauhidan itu kita menuju ke arah amalan ibadat solat, puasa ,zakat, dan haji. Tentulah ini sahaja tidak mencukupi kalau di sekeliling kita masih meliar ( judi, arak, jenayah, penipuan, dadah, pembunuhan bayi, kezaliman, rasuah, penindasan, ketidak adilan, riba, fitnah, penyeludupan barang dan manusia etc).Tidakkah sekarang masyarakat kita sedang dilanda pelbagai keburukan dan krisis sosial?

Krisis sosial itu berlaku kerana adanya krisis moral. Krisis moral itu berlaku
kerana adanya krisis iman. Maka itu apabila iman kita mengalami krisis, akan menjelmalah krisis moral yang membawa kepada krisis sosial.Apakah penawar dan ubatnya?

Ubatnya ialah dengan memperbetulkan atau memperkuatkan iman individu dan masyarakat.
Maka itulah diseru agar individu dan pemimpin berjihad membangunkan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip Islam melalui kempen, dakwah, tarbiah dan dasar-dasar institusi serta negara.Perlu dilakukan banyak pemikiran yang positif, kritikan yang membina dan imaginasi kreatif bagi membangunkan suatu bangsa yang beragama dan berakhlak.

Amalan yang selama ini hanya memberi kepentingan terhadap pembangunan kebendaan dan teknologi tanpa memberi tekanan yang sama hebat terhadap dimensi budaya, moral dan rohaniah misti diberhentikan segera.Inilah formula bagi mebangunkan suatu bangsa yang maju dan adil -- bukan untuk rakyat Islam sahaja-- , tetapi juga untuk penduduk yang bukan Islam.Islam tidak berlaku zalim kepada manusia beragama lain, dan malah terhadap alam semula jadi pun.

Bukanlah sesuatu yang janggal dan aneh bagi Malaysia untuk bergerak ke arah negara Islam yang lebih bermakna kerana dalam Perlembagaan Malaysia, Islam adalah agama Persekutuan; dan raja-raja Melayu berperanan sebagai memelihara adat istiadat Melayu dan agama Islam.Selain daripada itu telah dibagunkan undang-undang syariah di sisi undang-undang sivil.Telah juga diwujudkan perbankan Islam di neger-negeri. Namun semua ini hanya sebahagian kecil saja daripada keseluruhan kehidupan kebudayaan, ekonomi, pentadbiran, pendidikan, media dan perundangan.

Maka dalam semangat Ramadhan serta Hari Raya Idilfitri ini, marilah kita ( menteri, peguam, doktor, seniman, budayawan, guru, jerurawat, petani, nelayan, pelajar dan tentera serta polis) berjihad membangunkan tasawur (weltanschaung) Islam sedaya yang mampu , paling-paling dengan niat yang baik kerana Allah-- demi suatu zaman gemilang negara, demi ketakwaan kita dan keredhaan Tuhan . Semoga dengan niat serta amalan demikian kita akan memperoleh pahala serta keredhaan-Nya.

"SELAMAT BERHARI RAYA;SELAMAT BERJIHAD SERAYA KITA MEMOHON DAN MEMBERI MAAF "
AMIN!!!

Daripada saya Baha Zain