Tuesday 25 May 2010

PERJUANGAN BAHASA KEBANGSAAN BELUM BERAKHIR : Kesihan Orang Melayu

Apakah rakyat, terutama orang Melayu, sudah cukup selesa apabila ditegaskan lagi bahawa mulai tahun 2012, iaitu kira-kira setahun setengah daripada sekarang, akan dilaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Melayu. Perhatikan apabila ada kenyataan umum tentang perkara ini, pihak kerajaan akan menyebut sekali tentang meningkatkan bahasa Inggeris. Sebabnya tak lain dan tak bukan masih ramai yang menentang penggunaan Bahasa Melayu dalam dua mata pelajaran ini, walaupun sejak tahun 1970 hingga 2002 (30 tahun lebih) bahasa Melayu itulah yang digunakan di sekolah-sekolah dan kemudian melahirkan jutaan graduan.

Ini semua menunjukkan betapa hebatnya kesan penyingkiran dan penentangan terhadap Bahasa Melayu yang tersemai apabila mantan PM, Mahathir Muhammad, mencabut martabat bahasa Melayu dalam Sains dan Matematik dalam sistem pendidikan kebangsaan. Kaum dan kelompok yang anti bahasa orang Melayu, yang gila dan taksub akan mitos bahawa bahasa Inggeris adalah kunci bagi segala kemodenan, kemajuan dan kesejahteraan akal budi manusia, berkeras dan tak habis-habis mengkritik apabila Menteri Pendidikan baru , Muhyiddin Yassin,
mengumumkan pembatalan PPSMI.

Malangnya masih ramai pegawai birokrat dan pemimpin politik Melayu masih menunjukkan ketakunannya terhadap pengkritik-pengkritik bahasa Melayu ini sehingga apabila hendak menyebut tentang memartabatkan bahasa Melayu dalam sains dan matematik , tak habis-habis menyebut juga untuk meningkatkan bahasa Inggeris. Lihat betapa nipis dan dangkalnya perasaan serta keyakinan diri mereka sebagai penegak kedaulatan bahasa Melayu. Apa yang telah terjadi kepada semangat kebangsaan dan perjuangan masyarakat yang betrnama Melayu?

Lain pula ceritanya dengan pemimpin politik Cina. Dalam akhbar STAR, 7 Mei, 2010, terpampang judul berita yang bercetak tebal : Chua: Give more to Chinese Schools: Govt should allocate more funds under 10MP, says MCA president.

Chua Soi Lek meminta kerajaan memberikan lebih banyak dana pembangunan bagi sekolah-sekolah Cina pada masa depan. Kalau dalam Rancangan Malaysia Kesembilan kerajaan memberikan RM 300 juta , Chua menggesa supaya kerajaan memberi jauh lebih tinggi daripada 300 juta ringgit dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh. Kerajaan juga patut menyediakan tapak sekolah bagi sekolah-sekolah Cina di mana ramai penduduk Cina. Kerajaan juga harus memperuntukkan kewangan (maintenance's fees) bagi memelihara semua sekolah Cina. Pada masa sekarang ada sejumlah sekolah yang dibantu penuh, tetapi katanya masih ada lebih 800 yang tidak mendapat bantuan penuh.

Perlukah kita menyalahkan Presiden MCA ini kalau memperjuangkan nasib bahasa dan pendidikan kaumnya? Dia telah dipilih oleh kaum Cina dalam MCA untuk menjadi pemimpin kaum mereka, jadi memang menjadi tugas dan amanah baginya untuk memperjuangkan nasib kaum Cina , bahasa serta petndidikan Cina. Kita tak boleth menyalahkan dia kalau dia tidak peduli atau tidak memperjuangkan bahasa kebangsaan atau sekolah kebangsaan walaupun setiap hari pemimpin BN memberi salam 1 Malaysia. Tidakkah dalam semangat 1 Malaysia itu dalam ertinya yang petnuh hanya ada satu sistem persekolahan sahaja, iaitu sistem kebangsaan. Tetapi Chua betrcakap dalam batas undang-undang dan perlembagaan
negara yang tidak melarang seruan-seruan yang seperti itu. Lebih-lebih lagi Perdana Menteri
selalu menyebut kita misti berubah daripada "tolerance" kepada "acceptance". Apakah orang Melayu, terutama petmimpin-petmimpin politik Melayu, misti terima (accept) semua yang lantang disuarakan oleh petmimpin bukan Melayu .

Masalah kita pada hari ini bukan suara-suara pemimpin bukan Melayu yang berasa bertanggung jawab kepada komunitinya, tetapi adalah pendirian, suara dan kejelasan
perjuangan pemimpin politik serta NGO Melayu. Apakah kita sudah tidak berani lagi secara terbuka menegaskan perkara-perkara pokok Perlembagaan Persekutuan ( bahasa, agama, raja-raja, dan hak-hak ketistemewaan ) sebagai landasan pembentukan bangsa dan negara? Kesihan orang Melayu. Terasa sepetrti saya meludah muka sendiri